<div align="center"> <h1>Strona Parafi Rzymsko-Katolickiej św. Józefa Robotnika w Tychach Wartogłowcu</h1> <h3>Strona informacyjna o dniu dzisiejszym i historii parafii św. Józefa Robotnika w Tychach Wartogłowcu. Krótki opis kościołów dekanatu tyskiego.</h3> <p>parafia,kościół,Jóżef,naborzeństwa,msze św,śwęta,Tychy,Wartogłowiec,dekanat,tyskie,katolicy,katolik,anczok,księża</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.jozef.warto.tychy.pl" rel="nofollow">www.jozef.warto.tychy.pl</a></p> </div>